Хэвлэх
Хандалт: 367

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.