picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

Засгийн газрын тогтоол

1. Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /2011 оны 4 дүгээр сарын 06 өдөр, Дугаар 108/ 

2. Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай  

3. Дархлаажуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

4. Засгийн газрын 2012 оны 150 тоот тогтоол /Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай/

5. Засгийн газрын 2014 оны 147 тоот тогтоол /Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай/

6. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн цалингийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997.04.02 №88/

 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он