picma.ru | 1joomla.ru
Нээлттэй ажлын байр
1 Эх барих эмэгтэйчүүдийнэмчийн ажлын байранд урьж байна
2 Төвийн хүний нөөцийн чадавхийг 2016-2020 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө
3 Төвийн дэд захирлууд, албадын дарга нараар уламжлан эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бодлогын бичиг баримтын жагсаалт
4 Лабораторийн их эмчийн ажлын байранд урьж байна
5 Хүүхдийн их эмчийн ажлын байранд урьж байна
6 Сүрьеэгийн эм хариуцсан эмчийн ажлын байранд урьж байна
7 ЭХО-ны эмчийн ажлын байранд урьж байна.
8 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2017 оны хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үзүүлэлт
9 “ХДХВ, ТЭМБҮҮГИЙН ТАРХАЛТЫН ТАНДАЛТ СУДАЛГАА”-НД АЖИЛЛАХ ҮНДСЭН СУДЛААЧИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
10 Статистикч их эмчийн ажлын байранд урьж байна
 
Хуудас 4-с 1

ХӨСҮТ

Developed by JoomVision.com

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он