picma.ru | 1joomla.ru
Нээлттэй ажлын байр
1 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний их эмчийн ажлын байранд урьж байна
2 Эх барих эмэгтэйчүүдийнэмчийн ажлын байранд урьж байна
3 Төвийн хүний нөөцийн чадавхийг 2016-2020 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө
4 Төвийн дэд захирлууд, албадын дарга нараар уламжлан эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бодлогын бичиг баримтын жагсаалт
5 Лабораторийн их эмчийн ажлын байранд урьж байна
6 Хүүхдийн их эмчийн ажлын байранд урьж байна
7 Сүрьеэгийн эм хариуцсан эмчийн ажлын байранд урьж байна
8 ЭХО-ны эмчийн ажлын байранд урьж байна.
9 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2017 оны хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үзүүлэлт
10 “ХДХВ, ТЭМБҮҮГИЙН ТАРХАЛТЫН ТАНДАЛТ СУДАЛГАА”-НД АЖИЛЛАХ ҮНДСЭН СУДЛААЧИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
 
Хуудас 4-с 1

ХӨСҮТ

Developed by JoomVision.com

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он