Нээлттэй ажлын байр Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа 
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч  2019.03.16   2019.04.01
Эм зүйч 2019.03.16  2019.04.01 
Дүрс оношлогооны их эмч 2018.10.16 2018.11.16
Эмчилгээний хоол зүйч 2018.09.14 2018.09.24
Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний их эмч 2018.04.16 2018.05.16
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч 2018-03-15 2018-04-16