ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэн, халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, хүний нөөцийн тогтвортой хөгжил, чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй хангана.

УРИА:
"Хамтын зүтгэл
Халдваргүй ирээдүй"

АЛСЫН ХАРАА:

Олон улсын түвшинд халдварт өвчний бодлогыг тодорхойлогч үндэсний төв болно.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО:
Эрүүл мэндийн нотолгоонд суурилсан чанартай тусламж, үйлчилгээг үзүүлж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааг хослуулан хөгжүүлж, үйлчлүүлэгч болон ажилчдынхаа сэтгэл ханамжийг тасралтгүй дээшлүүлнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
Хүний төлөө
Өөриймсөг сэтгэл
Санаачилгатай
Үйлчлүүлэгчээ дээдэлсэн
Тасралтгүй хөгжил

 


Онлайн сургалт

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол