Шинэ коронавирусийн халдвараас сэргийлж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 5 зарчмыг баримтлахыг ДЭМБ-аас зөвлөсөн байна.