Хэвлэх
Хандалт: 1055

Коронавируст халдвар (COVID-19) –ын зөвлөмж: Өрх гэрт цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хэрхэн хийх вэ?