Хэвлэх
Хандалт: 824

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.