Хэвлэх
Хандалт: 1783

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.