ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ТАЙЛАН Татаж үзэх
1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан Үзэх
2 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан 2023.12.14 Үзэх
3 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний жилийн эцсийн тайлан Үзэх
4 Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн 2023 оны тайлан Үзэх
5 2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын тайлан Үзэх

6

Эрүүл мэндийн яамны харьяа агентлаг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, боэт-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Үзэх

 

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол