Төв Азийн орнуудад биоаюулгүй байдал, биохамгааллын үндэсний хууль эрхзүйн орчныг сайжрууулах, мэргэжлийн суургалтыг зохион байгуулах бүсийн Р53 төслийн хүрээнд  лабораторийн тоног төхөөрөмж гардууллаа. 

Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль удирдах бүрэлдэхүүний команд штабын дадлага сургуулалтад ХӨСҮТ амжилттай оролцож байна. 

Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль удирдах бүрэлдэхүүний команд штабын дадлага сургуулиар Хан-Уул дүүргийн Крокус төвд явагдаж байна. 

ХӨСҮТийн тандалт, эмнэлзүй, эм зүй, хүний нөөцийн төлөөлөл болох нийт 12 мэргэжилтний баг 4р сарын 15-19ний хооронд БНСУ-ын Халдварт өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төвд ажиллаж байна.

Онлайн сургалт

Санал гомдол