No Тушаалын нэр  Батлагдсан огноо  
1 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай  2021.03.25 Үзэх
2 Ажлын байрны орчин нөхцөл, нийгмийн асуудлыг дэмжин ажиллах тухай  2021.03.25  Үзэх

Онлайн сургалт

Үнийн санал

Санал гомдол