Хэвлэх
Хандалт: 11804

Хламидын халдвар

Хламидын халдвар гэж юу бэ? 

Шээс бэлгийн замын халдварт өвчин

Халдвар дамжих зам

Нууц хугацаа 10-15 хоног

Илрэх шинж тэмдэг

Хламидийн халдвар эрэгтэйчүүдэд, эмэгтэйчүүдэд шинж тэмдэггүй хэлбэрээр явагдах ба эмэгтэйчүүдэд илрэх шинж тэмдэг нь заг хүйтний халдварын үед илрэх шинжүүдтэй төстэй байдаг.

Нярайн хламидийн халдвар

Хламидийн халдварын хүндрэлүүд

Хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?